بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
خانه ی دوست*( سهراب)

"خانه دوست کجاست؟"

در فلق بود که پرسید سوار.

 

آسمان مکثی کرد.

 

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید

 

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

 

 

"نرسیده به درخت،

 

کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

 

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است.

 

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ،سر بدر آرد،

 

پس به سمت گل تنهایی می پیچی،

 

دو قدم مانده به گل،

 

پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی

 

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد.

 

 

در صمیمیت سیال فضا،خش خشی می شنوی:

 

کودکی می بینی

 

رفته از کاج بلند بالا،جوجه بردارد از لانه نور

 

و از او می پرسی

 

خانه دوست کجاست."

 

 

(سهراب)

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی