بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
چهارشنبه 26 تیر‌ماه سال 1387
روز پدر

پدر

شور عشقت هست  در قلبم ای پدر
گرمی لبخندهایت هست در ذهنم ای پدر
مهربانی هایت همواره در من جاری است
ساز آوای صدایت هم همیشه با من است
از تو از عشق تو لبریز هستم ای پدر
من برای دیدنت با سر دوانم ای پدر
زندگی یعنی پرواز در آغوش تو
مرگ یعنی من بدون عطر تو
حرف آخر را برایت مینویسم ای پدر
با تو بودن را دوست دارم ای پدر

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی