بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
چهارشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1387
باران

باران

چترها را باید بست

                                   زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

                                با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید دید

                                        عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید چیز نوشت

                                 حرف زد 

 

                                           نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

                             

                 زندگی ابتنی کردن در حوضچه اکنون است.

                                                   

                                                   ((  سهراب سپهری  ))

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی