بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387
حسرت همیشگی

  

حسرت همیشگی

 

حرفهای ما هنوز ناتمام...

تا نگاه می کنی:
                 وقت رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی  !


پیش از آنکه با خبر شوی

لحظه ی عظیمت تو ناگزیر می شود

 

آی...

ناگهان 
           چقدر زود
                         دیر می شود!
    

 

 قیصر امین پور

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی