بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1387
قیصر امین پور

حرفی از نام تو 

 

ناگهان دیدم سرم آتش گرفت
سوختم ، خاکسترم آتش گرفت
چشم واکردم ، سکوتم آب شد
چشم بستم ، بسترم آتش گرفت
در زدم ، کس این قفس را وا نکرد
پر زدم ، بال و پرم آتش گرفت
از سرم خواب زمستانی پرید
آب در چشم ترم آتش گرفت
حرفی از نام تو آمد بر زبان
دستهایم ، دفترم آتش گرفت 
 

 

قیصر امین پور

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی