بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
جمعه 19 مهر‌ماه سال 1387
"از نفرتی لبریز"

  

"از نفرتی لبریز"


ما نوشتیم و گریستیم

ما خنده کنان به رقص بر خاستیم

ما نعره زنان از سر جان گذشتیم ...

کسی را پروای ما نبود.

در دور دست مردی را به دار آویختند :

کسی به تماشا سر برنداشت

ما نشستیم و گریستیم

ما با فریادی

از قالب خود بر آمدیم 

 "احمد شاملو"

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی