بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
پنج‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1390

اوراق شعر ما را

        بگذار تا بسوزند

                لب های باز ما را

                        بگذار تا بدوزند

بگذار دستها را

    بر دستها ببندند

          بگذار تا بگوییم

                بگذار تا بخندند

 

بگذار هر چه خواهند

        نجواکنان بگویند

            بگذار رنگ خون را

                    با اشکها بشویند

بگذار تا خدایان

    دیوار شب بسازند

        بگذار اسب ظلمت

                بر لاشه‌ها بتازند

 

بگذار تا ببارند

    خونها ز سینه‌ی ما

            شاید شکفته گردد

                        گلهای کینه‌ی ما


شعر از: نصرت رحمانی


کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی