بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
یکشنبه 20 آذر‌ماه سال 1390

من اومدم ولی حرفی برای گفتن ندارم.فقط شرمنده ام:(


کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی