بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
پنج‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1389
سال نو بر همه مبارک باد

میان بقچه زمین
همیشه یک صدای خوب،
یک طلوع تازه ست
که دست های بخت هر درخت
و چشم های  هر پرنده مهاجر در انتظار اوست
و دیدنش،
اگر چه باهار و بارها
ولی درست مثل خنده ای دوباره تازه ست...
و راه او ،
در امتداد راه سبز جویبار
درون قلب دانه ی به زیر خاک
کنار من، کنار تو،
و نام او: بهار...  

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی