بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
جمعه 5 مهر‌ماه سال 1387
از اوج

از اوج

باران، قصیده واری،

- غمناک -

آغاز کرده بود.

 

می خواند و باز می خواند،

بغض هزار ساله ی درونش را

انگار می گشود

اندوه زاست زاری خاموش!

ناگفتنی است...

این همه غم؟!

ناشنیدنی است!

***

پرسیدم این نوای حزین در عزای کیست؟

گفتند: اگر تو نیز،

از اوج بنگری

خواهی هزار بار از اوج تلخ تر گریست! 

 

فریدون مشیری

 
کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی