بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1387
خانه ی دوست( فریدون)

خانه دوست

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست

 

کنج هردیوارش دوستانم بنشینند آرام

 

هرکسی می خواهد وارد خانه پرمهر و صفامان گردد

 

شرط واردگشتن،

 

شستشوی دلهاست

 

شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

 

بر درش برگ گلی می کوبم

 

و به یادش با قلم سبز بهار می نویسم:

 

ای دوست،

 

خانه دوستی ما اینجاست

 

تا که سهراب نپرسد دیگر

 

خانه دوست کجاست؟

 

                                                   مشیری

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی