بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
پنج‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1387
طراح قلب

ای عشق درکنارپنجره ی خوشبختی بومی نهاده ام بومی به جنس قلب  باز به کوچه های خلوت تنهایی ام ای عشق قدم گذار تا اینبار به جای اینکه تورا در ذهنم طراحی وحک کنم تورا در بوم قلبم طراحی کنم زیرا این بو م جنسی دارد که از سنگ هم سختر است پس هیچ کس یا هیچ چیز نمیتواند یادگاری که از تو کشیده ام را از من بگیرد یا خراب کند .پس با اطمینان طرحت را می کشم   .

 

                                                                        امضاء :طراح قلبت(سارا)

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی