بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387
یکبار فقط

یکبار فقط

چشمان مرا به چشمهایش گره زد
بر زندگیم رنگ غم و خاطره زد
او رفت ولی نه طبق قانون وداع
یکبار فقط به شیشه ی پنجره زد

 

                                                   مریم خیدرزاده

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی