بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
ای غم...

ای غم ، تو که هستی از کجا می آیی؟
هر دم به هوای دل ما می آیی


باز آی و قدم به روی چشمم بگذار
چون اشک به چشمم آشنا می آیی!


                                    قیصر امین پور

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی