بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1387
با این همه

 

با این همه اما
با این همه
تقصیر من نبود
که با این همه...
با این همه امید قبولی
در امتحان سادهْ تو رد شدم

اصلاً نه تو ، نه من!
تقصیر هیچ کس نیست

از خوبی تو بود
که من
بد شدم!
 

 

قیصر امین پور

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی