بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
جمعه 29 شهریور‌ماه سال 1387
کودکی ها

  

 

کودکی ها  

کودکی هایم اتاقی ساده بود
قصه ای ، دور ِ اجاقی ساده بود
شب که می شد نقشها جان می گرفت
روی سقف ما که طاقی ساده بود
می شدم پروانه ، خوابم می پرید
خوابهایم اتفاقی ساده بود
زندگی دستی پر از پوچی نبود
بازی ما جفت و طاقی ساده بود
قهر می کردم به شوق آشتی
عشق هایم اشتیاقی ساده بود
ساده بودن عادتی مشکل نبود
سختی نان بود و باقی ساده بود 
 

 

قیصر امین پور

کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی