بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387
از این

 

از این  


نه از مهر ور نه از کین می نویسم
نه از کفر و نه از دین می نویسم
دلم خون است ، می دانی برادر
دلم خون است ، از این می نویسم 

 

قیصر امین پور
کد موسیقی

جدیدترین کد آهنگ

کد امار کد نظر سنجی